Jak zjistit tvrdost vody a jak se jí zbavit?

Co je to "celková tvrdost vody"? A co vůbec způsobuje tvrdost vody? Jak změřit tvrdost vody aneb jak na zjištění tvrdosti vody? Jak na odstranění tvrdosti vody? Jaké jsou stupně tvrdosti vody? Jak na tvrdou vodu? Tolik otázek, které nejčastěji při výběru zařízení na změkčení vody lidé řeší. Pokusíme se vám na ně odpovědět v tomto článku. 

Řada domácností se potýká s problémem příliš tvrdé vody. Je to běžný fakt. Nadměrná tvrdost vody má řadu nežádoucích efektů, přičemž může nenávratně poškodit většinu vašich domácích zařízení nebo omezit jejich výkon. Jak si poradit s tvrdou vodou? Pomůžeme vám v tomto článku.

Tvrdost vody je způsobena zejména obsahem solí kovů alkalických zemin, především vápníku a hořčíku. V prvé řadě je nutné rozlišit přechodnou nebo trvalou tvrdost vody, které se liší obsahem látek ve vodě. Problém s tvrdou vodou dokáží vyřešit změkčovače a filtry na tvrdou vodu.

Co je tvrdá voda?

jak_na_tvrdou_vodu_softwater

Pitná voda obecně obsahuje rozpuštěné plyny a látky organické i anorganické povahy. Tyto příměsi společně ovlivňují kvalitu pitné vody, a tedy i tvrdost vody. Jedním z ukazatelů popisujícím kvalitu vody je ukazatel tvrdosti vody. I když jde o termín zastaralý a nesprávný, mezi laickou i odbornou veřejností jde o vžitý pojem, se kterým se můžeme dodnes setkat. Každá voda obsahuje vápník v přírodní podobě. Pokud voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji tvrdou. Efektivní řešení, jak na tvrdou vodu vyzrát, je instalace domácího změkčovače vody

Tvrdost vody je vlastnost, kterou se vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

Přechodná tvrdá voda vs. trvalá tvrdá voda

Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý a po jeho vysrážení vzniká uhličitan vápenatý (vodní kámen). Přechodnou tvrdost vody lze odstranit pouhým varem.

Trvalá tvrdost vody obsahuje chlority, sulfidy, nitráty a silikáty. Tento typ lze odstranit pouze pomocí chemické úpravny. 

Jak měřit tvrdou vodu?

Celková tvrdost vody - se udává v tzv. německých stupních tvrdosti°dH; / jeden stupeň odpovídá 10 mg/l oxidu vápenatého nebo oxidu hořečnatého. Dále se nově měří koncentrace vápenatých a hořečnatých kationtů v mmol/l (platí pro informace např. z vodáren) - pro přepočet platí 1 mmol/l celkové tvrdosti = 5,6 °dH.

Rozlišuje se následující označení vody dle stupňů tvrdosti:

Pitná voda °dH Výskyt
velmi měkká voda 0 - 4 °dH voda sněhová, dešťová, destilovaná, demineralizovaná
měkká voda 4 - 8 °dH voda ze studánek a pramenitá voda z nerozpustného podloží, v některých oblastech i vodovodní voda
polotvrdá, středně tvrdá voda 8 - 15 °dH vodovodní voda
tvrdá voda 15 - 21 °dH vodovodní voda, studniční voda
velmi tvrdá voda 21 a více °dH studniční voda a vodovodní voda z vápenatých a krasových oblastí

Jak zjistit tvrdost vody?

V případě, že budete chtít zjistit tvrdost vody ve vaší domácnosti nabízí několik možností.

První z nich lze provést doma pomocí skla a tekutého mýdla. Do sklenici nepustěte vodu a přidejte pár kapek čistého mýdla. Po protřepání byste měli pozorovat, zda se mýdlo ustálilo na hladině a voda zůstala čirá nebo nikoliv. V případě, že voda zůstane čirá, máte doma měkkou vodu. V opačném případě vodu tvrdou. Tvrdou vodu lze pozorovat pouhým okem při běžných činnostech. V konvici na vodu se vám tvoří vodní kámen? Pozorujete skvrny na vodovodních bateriích? Zdá se vám, že máte suchou pokožku? Natočená voda ve sklenici je kalná? Toto jsou idikátory, které vám mohou napovědět.

Pokud tvrdost vody v domácnosti chcete řešit a změkčit ji, je potřeba provést rozbor vody. Odeberte vzorek vody a odneste jej na odborné pracoviště. Zde by vám již měli sdělit přesné hodnoty tvrdosti vody. 

Obecné informace o tvrdosti vody v regionech vám může říct mapa tvrdosti vody, kterou najdete na internetu. Mapy rozlišují různé tvrdosti vody.

Další způsoby, jak rozlišit tvrdou vodu od měkké?

Tvrdá voda:

  • mýdlo méně pění a snadno se oplachuje
  • zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení
  • způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, ohřívačích vody a dalších spotřebičích
  • tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
  • ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
  • nepříjemná chuť vody samotné
  • podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny

V případě ohřevu tvrdé vody dochází k usazování rozpuštěných sloučenin vápníku v podobě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob nebo bojlerů.

Proč bojovat s tvrdou vodou?

Tvrdá voda tvoří vodní kámen, které se usazuje ve spotřebičích i topných zařízení. Vodní kámen snižuje jejich životnost a zvyšuje náklady na energii. Tvrdá voda ovlivňuje zdraví pokožky i vlasů. Odstraněním získáte měkké a jemné vlasy, pleť bez akné a jiných kožních problém nebo měkké prádlo po vyprání. Úklid domácnosti se stane s měkkou vodou zábavu - zbavíte se vodních skrvn budete používat menší množství čistících prostředků.

Jak omezovat tvorbu vodního kamene?

  • pro ohřívače vody a kotle omezte teplotu vody na 60° C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje nohem rychleji
  • v případě tvrdé vody se doporučuje používat změkčovače vody

Jak se efektivně zbavit tvrdé vody? 

S problémy způsobenými přílišnou tvrdostí vody pomohou speciální filtry a změkčovače na tvrdou vodu. Jsou různé typy filtrů na trvrdou vodu, proto při jejich výběru zaměřte svou pozornost především na veškeré parametry filtru na tvrdou vodu, včetně výkonu, možnosti obnovy filtru a jeho ceny. 

Filtr na tvrdou vodu zabraňuje nadměrnému usazování vodního kamene a eliminuje vápník. Filtry tvrdé vody chrání nejen vaše zdraví, neboť je důležité, jakou vodu pijete a v jaké vodě se koupete, ale především chrání zařízení vaší nemovitosti. Filtr na tvrdou vodu prodlužuje životnost veškerých zařízení, která obsahují průtok vody, včetně praček, kotlů, domácích vodáren apod. Stejně tak se díky filtrům na tvrdou vodu nadměrně nezanáší baterie, vodovodní potrubí, toaletní mísy apod.

Filtry tvrdé vody pomáhají změkčovat vodu buď ionizací nebo prostřednictvím tzv. polyfosfátů, nebo s pomocí sofistikovanějších automatických zařízení s efektivními procesy pro potlačení tvrdé vody. V případě výběru vhodného filtru na tvrdou vodu pořizujte kvalitní a osvědčenou značku, s certifikací a potřebným dostupným servisem, který zahrnuje i odbornou montáž sofistikovanějších, ať už domácích nebo průmyslových filtrů na tvrdou vodu.

Výhodou filtrů na tvrdou vodu je možnost regulace míry tvrdosti vody dle požadavku spotřebitele. Ideální je, pokud si necháte při výběru ideálního filtru na tvrdou vodu poradit od odborníků.