Jak vybrat správné zařízení na úpravu vody?

Zvažujtete úpravu vaší vody? Specializujeme se na řešení pro úpravu vody, proto víme, co je třeba vše definovat při výběru ideálního zařízení. V tomto článku najdete často kladené otázky s rozdělením pro obecní vodu a vodu ze studny.

Pomůžeme vám s řešením otázky „Jak vybrat správné zařízení na úpravu vody". Voda má několik parametrů, dle nichž je třeba řídit výběr ideálního zařízení na úpravu vody. Toto zařízení pak plně odpovídá veškerým vašim požadavkům a plní tak do puntíku to, co od něj očekáváte. Jak ale vybrat vhodné zařízení na úpravu vody, když člověk nemá zkušenost? Vhodné je se poradit s odborníky. Naši autorizovaní partneři vám mohou pomoci diagnostikovat problém a poradí, jaké zařízení je možné použít. Nejprve se vás budou ptát na některé základní otázky, které jsou nezbytné pro správný výběr zařízení. Můžete očekávat otázky, na jejichž základě budeme moci určit kvalitu a množství vody, kterou používáte.

1) V případě, že máte vodu z vodovodu, je pro výběr úpravny vody třeba vědět:

 • celkovou tvrdost vody nebo název města, kde chcete zařízení instalovat,
 • počet osob a počet koupelen v domě či bytě. 

2) V případě vody z vlastní studny, je pro výběr úpravny vody třeba zajistit:

Rozbor vody z akreditované laboratoře, která je oprávněna testovat pitnou vodu pro následující parametry:

 • koliformní bakterie,
 • celková tvrdost,
 • železo, 
 • mangan, 
 • amoniak, 
 • dusitany, 
 • dusitany,
 • chloridy,
 • sírany,
 • pH,
 • oxidizability,
 • vodivost,
 • barva,
 • zákal,
 • pach (pokud to není přijatelné, přesné určení jeho původu),
 • celkový počet mikroorganismů v 36 ± 2° C po 48 hodinách.
 • celkový počet mikroorganismů při teplotě 22 ± 2° C po 72 hodinách.

V mnoha laboratořích ke správnému rozboru postačí určení účelů, pro něž se voda používá: k pití, pro sociální účely a potom se testují jen potřebné parametry.

 • Zadejte prosím počet lidí a počet koupelen
 • Uveďte prosím, z jakého materiálu je vodoinstalace

Většina laboratoří má na svých webových stránkách pokyny pro odběr a přepravu vzorků vody. Jedná se o velmi důležitý údaj, protože způsob odběru vzorků vody a jejich přeprava má velký vliv na výsledné hodnoty vody.
Tohoto by si měl být vědom každý.
V případě mikrobiologického testování vody je třeba mít na paměti, že nádoby pro mikrobiologické vyšetření vody musí být odebrány v místě přijetí vzorků vody.

Přečtěte si pokyny pro odběr vzorků vody:

 1. Před odebráním vzorků vody by doba odpouštění vody měla být 2 až 10 min. a vše by mělo být přizpůsobeno danému typu testu vody.
 2. Bezprostředně před odběrem vzorků by měl být kohoutek důkladně omyt vodou a saponátem, opláchnut a otřen dosucha čistým ručníkem. Potom zahříván plamenem, například, za použití vaty namočené v alkoholu.
 3. Poté pusťte na několik minut vodu.
 4. Vzorek vody pro mikrobiologické zkoušky: Odeberte si prosím sterilní láhve v laboratoři, kam budete potom dávat vodu na rozbor!
 5. Vzorek vody pro fyzikálně - chemické zkoušky: Odeberte si prosím sterilní láhve v laboratoři, kam budete potom dávat vodu na rozbor!
 6. Vzorky musí být přepravovány v teplotě ( 5 ± 3 ) ° C , např. v tepelném sáčku a převezen do laboratoře nejpozději do 4 hodin po odběru, jinak může být odběr znehodnocen a výsledky budou zkreslené a nevyhovující.

Nabízíme široký sortiment zařízení speciálně konstruovaných a vyrobených pro domácí uživatele. Patentované, jedinečné řešení použité v těchto zařízeních jsou zaměřeny na úpravu vody doma v pohodlném a nákladově efektivním způsobem spolu s ochranou životního prostředí. 

Prohlédněte si na naše produkty změkčovače vody.